با زندگیمون چیکار کنیم؟!

زندگی، جریان داره چه تو مطلب دکتر باشی چه تو خونه چه سرکار، این منم که منتظرم کارم تموم بشه و زودتر برم خونه، از اون ورم وقتی خونه ام منتظرم شام بخورم و برم بخوابم که روزم تموم بشه فقط...همین...همش انتظار اتفاق بعدی، منتظر تموم شدن لحظه‌ایم...

نوشتن خیلی بهم کمک کرده، که بیشتر بخونم، که بیشتر بنویسم، بعضی وقت‌ها همینجوری کلمات سرازیر می‌شه و میاد روی کیبرد...بعضی وقت‌ها هم نه! سفید سفید می‌شم..ذهنم سفیده، انگار نیستم تو این دنیا...هر کی هر چی بهم میگه نمی فهمم...


/ 0 نظر / 21 بازدید